Alles voor uw tuin op één plaats

Potgrond en tuinaarde certificering RHP

Het RHP-keurmerk Consumer voor bodemverbeterende materialen, potgrond en tuinaarde in de consumentenmarkt wordt uitgegeven door de Stichting RHP. Deze stichting is hét kenniscentrum voor substraten en bodemverbeterende materialen in Europa. Het wordt toegekend aan producenten, handelaren en importeurs van veenproducten, grondstoffen, potgrond en bodemverbeterende materialen. Het RHP-keurmerk Consumer is ontwikkeld door RHP in samenspraak met diverse marktpartijen. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product in de keten van winning tot verwerking bij de afnemer en staat garant voor zekerheid, veiligheid en kwaliteit.

Kwaliteitsgarantie potgrond en tuinaarde

Het RHP-keurmerk vormt  de basis voor waterdichte kwaliteitsafspraken met de leverancier over de kwaliteitseisen van potgrond en/of bodemverbeterende materialen welke worden toegepast in de consumentenmarkt. Een onafhankelijke organisatie controleert deze afspraken, waardoor bijvoorbeeld een tuincentrum kan rekenen op een perfecte kwaliteit van de geleverde potgrond of bodemverbeterende materialen.

Betrouwbaar product

Door de strenge eisen die het RHP-keurmerk stelt aan potgrond en tuinaarde, weet elke consument die gebruik maakt van RHP goedgekeurde potgrond of bodemverbeterende materialen, dat er een betrouwbaar product wordt gekocht. De consument hoeft zich bij de aanschaf van een RHP gekeurd materiaal niet af te vragen of wel veilig is. De producten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van diverse humaan pathogenen. Voor de consument een zorg minder.

Beperking risicofactoren, product- en procesnormen

Het kwaliteitszorgsysteem van RHP is een traject door de keten heen, waardoor in een vroeg stadium risicofactoren worden uitgesloten. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Wanneer er tijdens het winproces onregelmatigheden worden geconstateerd (bijvoorbeeld verontreinigingen of afwijkende werkwijze) zowel in het product als het proces zullen de producten buiten het RHP-keurmerk worden gehouden. Niet alleen het product is gecontroleerd maar ook diverse processen binnen het bedrijf worden getoetst. Dit betekent voor de gebruiker dat er in bepaalde situaties terug kan worden gegrepen naar geregistreerde zaken.

Niet elk substraat is RHP-gekeurd

Zelfs leveranciers die RHP-gecertificeerd zijn, leveren mogelijk ook substraten zonder het keurmerk. De Stichting RHP is hét kenniscentrum voor substraten, aanvulgronden en bodemverbeterende materialen in Europa. Zij richt zich vooral op onderzoek en advies en kent verschillende keurmerken toe, waaronder het RHP-keurmerk en het RAG-keurmerk voor aanvulgronden en bodemverbeterende materialen.

Wilt u meer informatie over potgrond en tuinaarde? Lees hier wat bemeste tuinaarde precies is.