Alles voor uw tuin op één plaats

Gazon kalender

Januari

• Januari is de rustperiode van het gazon. Deze maand is dan ook uitermate geschikt om uw tuinmachines te laten onderhouden
• Loop in periodes van sneeuw en vorst zo min mogelijk over het gazon. Is dit niet te voorkomen? Leg dan een brede plank neer om het gewicht te verdelen
• Wanneer er molshopen in uw gazon aanwezig zijn is het van belang dit te verwijderen of te egaliseren

Februari

• Bezem of hark de kleine hoopjes aarde die door regenwormen worden veroorzaakt vlak
• Is er zonnig weer op het einde van deze maand? Pas dan misbestrijder toe. Is het nog te koud? Stel het dan uit tot maart
• Hark na verloop van tijd het dode mos met een hark van het gazon
• Koop een bodemtest en neem een grondstaal om de gezondheid van de grond te analyseren. Ontzuur (met behulp van kalk) of verzuur (met behulp van tuinturf) indien nodig het gazon

Maart

• Kies een droge dag voor de eerste maaibeurt. Stel de maaimessen hoog in: circa 2,5 cm. Afhankelijk van het weer is het aan te raden om einde van de maand een tweede keer te maaien
• Graszoden kunnen soms los raken door de vorst. Rol het gras in dat geval goed enkele dagen voordat u gaat maaien aan met een tuinwals
• Na de eerst maaibeurt kunt u de graskanten afsteken. Doe dit met een graskantsteker of een platte, scherp geslepen schop. Om een rechte lijn te krijgen kunt u een touwtje spannen tussen twee piketpaaltjes
• Heeft u in februari het mos nog niet bestreden, verwijder dit dan nu met een mosbestrijder
• Ontzuur of verzuur het gazon als dit in februari nog niet gedaan is

April

• Bemest het gazon met koe- of gazonmest
• Herstel kale plekken, zaai deze opnieuw in of leg nieuwe graszoden
• Maai het gazon twee keer deze maand, let op maai niet korter dan 4 centimeter!
• Verticuteer het gazon. Niet alleen om het mos te verwijderen, maar ook om dode grassprieten die uw gazon verstikken te verwijderen. Daarbij raden we aan het gazon te bezanden.

Mei

• Maai regelmatig. Als het gras snel groeit kunt u vanaf deze maand eens per week maaien
• Besproei het gazon wanneer het droog is, bij voorkeur vroeg in de ochtend of na zonsondergang
• Verwijder het onkruid. Pas eventueel specifieke onkruidverdelgers toe als hardnekkige onkruiden steeds blijven terugkomen. Let op, pas onkruidverdelgers alleen boven de 15°C toe!

Juni

• In juni is het tijd voor een tweede mestbeurt, indien nodig in combinatie met een onkruidverdelger
• Herstel kale plekken, zaai deze opnieuw of leg nieuwe graszoden
• Maai regelmatig
• Sproei overvloedig in droge perioden

Juli

• Verwijder het onkruid, pas eventueel specifieke onkruidbestrijdingsmiddelen toe als hardnekkige onkruiden steeds blijven terugkomen
• Geef in droge perioden royaal water, 2 x per week ’s ochtends of ’s avonds lang sproeien. Wordt het echt warm maai dan op 4 centimeter hoogte. Maai het gras niet te kort!
• Gaat u op vakantie? Vergeet dan niet uw vrienden of buren te vragen om voor de tuin en het gazon te zorgen

Augustus

• Begin met een lang werkende meststof
• Blijf regelmatig maaien (wekelijks)
• Eventuele barsten (ontstaan door droogte) kunt u opvullen met een mengsel van zand en aarde
• Geef in droge perioden royaal water
• Zaai eventueel een nieuw gazon of leg dit aan met graszoden

September

• Zaai eventueel een nieuw gazon of leg dit aan met graszoden
• De groeisnelheid van het gras wordt nu langzaam minder, u hoeft dus ook minder vaak te maaien
• Zorg voor een lichte bemesting
• Verticuteer het gazon. Het is ook verstandig om te bezanden
• Herstel kale plekken, zaai deze opnieuw in of leg nieuwe graszoden
• Steek de graskanten af. Doe dit met een graskantsteker of een platte, scherp geslepen schop. Span om een rechte lijn te maken eerst een touwtje tussen twee piketpaaltjes

Oktober

• Hark gevallen bladeren van het gazon om schimmels en ziektes te voorkomen
• Maai het gras voor de laatste keer op een wat hogere stand (circa 4 cm)
• Bemest het gazon met koemest (winterbemesting)
• Belucht het gazon voor een betere afwatering tijdens de winterdagen

November

• Hark gevallen bladeren van het gazon om schimmels en ziektes te voorkomen
• Strooi eventueel compost
• Het gras gaat nu over in de rustfase, gebruik het gazon daarom zo min mogelijk

December

• Loop niet over een bevroren of nat gazon. Is het toch nodig je gazon te betreden, leg er dan eerst een brede plank op die het gewicht verdeeld.
• Maak een afspraak voor een onderhoudsbeurt van tuinmachines